Object-georiënteerd programmeren: Leer de basisprincipes van OOP en hoe u klassen en objecten kunt gebruiken in Python

Object-georiënteerd programmeren (OOP) is een programmeerparadigma waarbij de programmering draait om het creëren en manipuleren van objecten. Het is een populaire methode die gebruikt wordt in moderne programmeertalen zoals Python. In dit artikel gaan we in op de basisprincipes van OOP en hoe je klassen en objecten kunt gebruiken in Python.

Wat is OOP?

OOP is een programmeerparadigma dat draait om het creëren van objecten die bepaalde eigenschappen en methoden hebben. Objecten zijn een combinatie van gegevens en de operaties die op die gegevens kunnen worden uitgevoerd. OOP is gebaseerd op vier belangrijke concepten:

 • Encapsulation (Inkapseling): het idee dat objecten hun gegevens en methoden binnen zichzelf houden en alleen toegang bieden tot degenen die nodig zijn voor externe gebruikers.
 • Abstraction (Abstractie): het vermogen om een object te abstraheren en alleen de relevante eigenschappen en methoden weer te geven, terwijl de rest verborgen blijft.
 • Inheritance (Erfenis): het concept dat nieuwe klassen kunnen worden gemaakt op basis van bestaande klassen. Hierbij erft de nieuwe klasse de eigenschappen en methoden van de ouderklasse.
 • Polymorphism (Veelvormigheid): het vermogen om dezelfde methode op verschillende manieren te gebruiken door middel van overloading of overwriting.

Klassen en objecten in Python

In Python is alles een object. Python biedt een eenvoudige syntax voor het creëren van klassen en objecten.

Klassen

Een klasse is een blauwdruk voor het maken van objecten. Het definieert de eigenschappen en methoden die een object zal hebben. Een klasse wordt gedefinieerd met het class-woord gevolgd door de naam van de klasse.

Laten we bijvoorbeeld een klasse maken voor het creëren van een eenvoudige rechthoek:

class Rectangle:
  def __init__(self, length, width):
    self.length = length
    self.width = width
    
  def area(self):
    return self.length * self.width
  
  def perimeter(self):
    return 2 * (self.length + self.width)

In dit voorbeeld hebben we de klasse Rectangle gedefinieerd met twee eigenschappen (length en width) en twee methoden (area() en perimeter()). De __init__()-methode is de constructor van de klasse en wordt gebruikt om de eigenschappen van een object in te stellen. De self-parameter verwijst naar het object dat wordt gecreëerd en stelt de waarden van de eigenschappen in.

Objecten

Een object is een instantie van een klasse. Het wordt gecreëerd met het class-woord gevolgd door de naam van de klasse en eventuele argumenten voor de constructor.

Laten we bijvoorbeeld een rechthoek-object maken:

rect = Rectangle(5, 3)

In dit voorbeeld hebben we een rechthoek-object gemaakt met de lengte 5 en breedte 3. Nu kunnen we de methoden van de klasse gebruiken op het object rect.

print(rect.area())    # Uitvoer: 15
print(rect.perimeter()) # Uitvoer: 16

In dit voorbeeld hebben we de area()– en perimeter()-methoden van het object rect aangeroepen om respectievelijk de oppervlakte en omtrek van de rechthoek te berekenen. De waarden van de eigenschappen (length en width) worden gebruikt in de berekeningen.

Overerving

Een van de belangrijkste concepten van OOP is overerving. Overerving maakt het mogelijk om nieuwe klassen te maken op basis van bestaande klassen, waarbij de nieuwe klasse de eigenschappen en methoden erft van de ouderklasse.

Laten we bijvoorbeeld een nieuwe klasse Square maken die is afgeleid van de Rectangle-klasse:

class Square(Rectangle):
  def __init__(self, side):
    super().__init__(side, side)

In dit voorbeeld hebben we de Square-klasse gedefinieerd die is afgeleid van de Rectangle-klasse. De __init__()-methode van de Square-klasse gebruikt de super()-functie om de constructor van de ouderklasse te roepen en de lengte en breedte in te stellen op dezelfde waarde (side).

Nu kunnen we een Square-object maken en de methoden van de Rectangle-klasse gebruiken:

sq = Square(4)
print(sq.area())    # Uitvoer: 16
print(sq.perimeter()) # Uitvoer: 16

In dit voorbeeld hebben we een Square-object gemaakt met een zijde van 4 en de area()– en perimeter()-methoden gebruikt om respectievelijk de oppervlakte en omtrek van het vierkant te berekenen. Omdat de Square-klasse is afgeleid van de Rectangle-klasse, kan het object dezelfde methoden gebruiken.