Python operators: een complete uitleg

Operators zijn speciale symbolen die in het programmeren worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren of om verhouding aan te tonen. De waarden waar de operatie op wordt uitgevoerd worden ook wel de operanden genoemd. Zie hier een voorbeeld van een wiskundige expressie:

10 + 9

Het plusteken (+) is hier de operator en telt de twee waarden (operanden) 10 en 9 bij elkaar op. Deze benamingen voor operatoren zijn overgenomen uit de wiskunde. De uitkomst van deze som (of iedere willekeurige andere bewerking) noemt men de output. De waarden en operatoren noemt men tezamen een expressie. In Python wordt de uitkomst van een expressie altijd gereduceerd tot een enkele waarde. In het eerdere voorbeeld is deze enkele waarde dus 19.

expressie = waarden + operatoren

Python kent de volgende operatoren:

  • Arithmetic operators (Wiskundige operatoren)
  • Assignment operators (Toewijzingsoperatoren)
  • Comparison operators (Vergelijkingsoperatoren)
  • Logische operatoren (Logical operators)
  • Identity operators (Identiteitsoperatoren)
  • Membership operators (Lidmaatschapsoperatoren)
  • Bitwise operators (Bitwise operatoren)

Hier vind je de officiële documentatie.