Vergelijkingsoperatoren: Comparison operators in Python

Comparison operators, ook wel vergelijkingsoperatoren genoemd, tonen de verhouding tussen verschillende waarden aan. Samen met de wiskundige operatoren zijn de vergelijkingsoperatoren de meest voorkomende operatoren in het programmeren. Veel van deze vergelijkingsoperatoren kom je ook tegen in de standaard wiskunde.

Een aantal termen vooraf:

  • De waarden die met elkaar vergeleken worden heten de operanden.
  • Het symbool dat de vergelijking uitvoert is de operator.
  • De uitkomst na een vergelijking noemt men de ‘condition’.
  • Vergelijkingsoperatoren bij een vergelijking de (boolean) uitkomst True of False.

In onderstaande voorbeelden gelden de volgende waarden: x = 5 en y = 6

OperatorOmschrijvingVoorbeeld
==Als de waarden van twee operanden gelijk zijn dan wordt de status gelijk aan True.(x == y) is niet True.
!=Als twee waarden niet aan elkaar dan is de uitkomst van deze vergelijking van deze True.(x != y) is True.
>Als de waarde links van de operator groter is van de waarde rechts van de operators keert deze vergelijking de waarde True terug.(x > y) is False.
<Als de waarde links van de operator kleiner is dan de waarde rechts van de operator is deze vergelijking True.(x < y) is True.
>=Als de waarde links van de operator groter is dan of gelijk is aan de waarde rechts van de operator geeft deze de uitkomst ‘True’.(x >= y) is False.
<=Als de waarde rechts van de operator groter is dan of gelijk is aan de waarde links van de operator geeft deze de uitkomst ‘True’.(x <= y) is True.

Vergelijkingsoperatoren in de praktijk

In de praktijk zul je vergelijkingsoperatoren op allerlei plaatsen tegenkomen. Een simpel voorbeeld van een operator in de praktijk ziet er als volgt uit:

x = 5
y = 6

print(x > y)

In het onderstaande stuk code vergelijken we de waarden 5 en 10 in een if-statement. Dit simpele voorbeeld zul je in de praktijk in veel complexere vormen tegenkomen.

a = 5
b = 10

if a > b:
    print(str(a) + " is groter dan " + str(b))
else:
    print(str(b) + " is groter dan " + str(a))

Hier vind je meer informatie over de verschillende type operatoren in Python.