Wat zijn sorteeralgoritmen? Uitleg met voorbeelden en code in Python

Sorteren is een veelvoorkomende taak in de informatica. Bij het sorteren van gegevens probeer je ze in een bepaalde volgorde te zetten, bijvoorbeeld van klein naar groot of van oud naar nieuw. Een sorteeralgoritme is een procedure die de gegevens op een georganiseerde manier rangschikt. Er zijn verschillende sorteeralgoritmen beschikbaar en elk algoritme heeft zijn eigen unieke manier om de gegevens te ordenen.

Een van de meest gebruikte sorteeralgoritmen is de bubblesort. Dit algoritme werkt door de lijst meerdere keren door te lopen en steeds paren van elementen te vergelijken en te verwisselen als ze niet in de juiste volgorde staan. Dit proces gaat door totdat er geen elementen meer zijn om te wisselen. Een andere veelgebruikte sorteeralgoritme is de quicksort. Dit algoritme werkt door een pivot element te kiezen uit de lijst en vervolgens de lijst op te splitsen in twee kleinere lijsten, één met elementen die kleiner zijn dan het pivot element en één met elementen die groter zijn. Dit proces gaat door totdat er slechts één element overblijft in elke lijst.

Een praktisch voorbeeld van het toepassen van sorteeralgoritmen is bijvoorbeeld het sorteren van een lijst met cijfers van een toets. Je zou de lijst kunnen sorteren van hoog naar laag om te zien welke student de hoogste score heeft behaald. Een ander voorbeeld is het sorteren van een lijst van namen op alfabetische volgorde, wat vaak voorkomt in adresboeken of op een website.

Laten we nu eens kijken naar de wiskunde achter deze algoritmen en naar voorbeelden van Python-code.

Bubblesort

Het bubblesort-algoritme is relatief eenvoudig te implementeren en begrijpen. Het algoritme werkt door paren van aangrenzende elementen te vergelijken en, als ze niet in de juiste volgorde staan, ze te verwisselen. Dit proces herhaalt zich totdat er geen verwisselingen meer zijn.

Wiskunde achter bubblesort:

 • Het beste geval: als de lijst al gesorteerd is, dan zijn er geen verwisselingen nodig. De tijdcomplexiteit is in dit geval O(n).
 • Het slechtste geval: als de lijst in omgekeerde volgorde is gesorteerd, dan zijn er n-1 iteraties nodig om de lijst te sorteren. De tijdcomplexiteit is in dit geval O(n^2).

Voorbeeld van Python-code voor bubblesort:

def bubblesort(lst):
  n = len(lst)
  for i in range(n):
    # Loop door de lijst, verminderd met i, omdat we weten dat de laatste i elementen al gesorteerd zijn.
    for j in range(0, n-i-1):
      # Vergelijk de opeenvolgende elementen en verwissel ze indien nodig.
      if lst[j] > lst[j+1]:
        lst[j], lst[j+1] = lst[j+1], lst[j]
  return lst

# Geef de ongesorteerde lijst weer.
cijfers = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
print("Ongesorteerde lijst:", cijfers)

# Sorteer de lijst met het bubblesort-algoritme.
gesorteerde_cijfers = bubblesort(cijfers)
print("Gesorteerde lijst:", gesorteerde_cijfers)

Dit zou de volgende uitvoer moeten produceren:

Ongesorteerde lijst: [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
Gesorteerde lijst: [17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93]

Quicksort

Het quicksort-algoritme is een efficiënter sorteeralgoritme dan bubblesort, maar ook complexer. Het algoritme werkt door een pivot-element uit de lijst te kiezen, de lijst op te splitsen in twee kleinere lijsten op basis van het pivot-element, en vervolgens deze twee kleinere lijsten recursief te sorteren.

Wiskunde achter quicksort:

 • Het beste geval: als de pivot-elementen de lijst in exact het midden splitsen, dan is de tijdcomplexiteit O(n log n).
 • Het slechtste geval: als de pivot-elementen telkens de grootste of kleinste waarde in de lijst kiezen, dan is de tijdcomplexiteit O(n^2).

Voorbeeld van Python-code voor quicksort:

def quicksort(lst):
  # Basisgeval: als de lijst leeg of bevat slechts één element is deze al gesorteerd.
  if len(lst) <= 1:
    return lst
  else:
    # Kies een pivot element uit de lijst.
    pivot = lst[0]
    # Maak twee lijsten: één met elementen kleiner dan het pivot element en één met elementen groter dan het pivot element.
    kleiner = [x for x in lst[1:] if x < pivot]
    groter = [x for x in lst[1:] if x >= pivot]
    # Sorteer de twee kleinere lijsten recursief en voeg ze samen met het pivot element in het midden.
    return quicksort(kleiner) + [pivot] + quicksort(groter)

# Test de functie op een lijst met namen.
namen = ['Jan', 'Piet', 'Klaas', 'Bart', 'Eva', 'Lisa']
print("Ongesorteerde lijst:", namen)

# Sorteer de lijst met het quicksort-algoritme.
gesorteerde_namen = quicksort(namen)
print("Gesorteerde lijst:", gesorteerde_namen)

Dit zou de volgende uitvoer moeten produceren:

Ongesorteerde lijst: ['Jan', 'Piet', 'Klaas', 'Bart', 'Eva', 'Lisa']
Gesorteerde lijst: ['Bart', 'Eva', 'Jan', 'Klaas', 'Lisa', 'Piet']

Praktisch gebruik van sorteeralgoritmen

Sorteeralgoritmen worden vaak gebruikt in verschillende toepassingen, zoals het sorteren van gegevens in databases, het sorteren van lijsten met namen, het sorteren van lijsten met cijfers, enzovoorts.

Hier zijn een paar praktische voorbeelden van het gebruik van sorteeralgoritmen:

 • Sorteren van zoekresultaten: Wanneer een gebruiker op een zoekopdracht in een zoekmachine klikt, worden de zoekresultaten meestal gesorteerd op relevantie. De zoekmachine kan sorteeralgoritmen gebruiken om de resultaten te sorteren op basis van factoren zoals relevantie, locatie of populariteit.
 • Sorteren van financiële gegevens: Financiële instellingen moeten vaak grote hoeveelheden gegevens sorteren, zoals rekeningtransacties of beursgegevens. Sorteeralgoritmen kunnen worden gebruikt om deze gegevens snel en efficiënt te sorteren.
 • Sorteren van muzieklijsten: Muziek-apps kunnen sorteeralgoritmen gebruiken om afspeellijsten en bibliotheeklijsten te sorteren op basis van factoren zoals artiestnaam, albumtitel, nummertitel of afspeelduur.